Tìm người phụ bán tại shop take away & coffee

Đăng 12/06/2017 tại 12:49 chiều bởi Kim

Cần người phụ bán, biết làm Sandwiches bar va coffees có kinh nghiệm.
Khu shop ở Bayswater Rd. Biết tiếng anh
Xin liên hệ số dt 97610500 ( từ thứ 2 đến thứ 6 8am – 9am và 2pm – 3pm)

Thông tin liên hệ

Tên
Kim
Địa chỉ email:
[email protected]
Số điện thoại
0478834152
Địa chỉ
Knox, VIC, 3153

Trên bản đồ