Shop Nails cần thợ gấp gấp

Đăng 29/05/2017 tại 2:46 sáng bởi Thuy

Shop nails North Ryde need water and hands, all know waxing if you know the eyelash extension as well, high salary to make comfortable, everyone in the shop friendly friendly

Contact Thuy 0424 111 688 (k welcome to leave message, Thanks). Can go to work immediately.

Thông tin liên hệ

Tên
Thuỳ
Số điện thoại
0424 111 688
Địa chỉ
North Ryde, NSW 2213

Đăng bởi

Gọi để biết thông tin

Trên bản đồ