sang shop nails

Đăng 24/01/2018 tại 5:09 chiều bởi Miranda Hoang

sang shop nails mới, 3 bồn spa, 4 bàn, 1 phòng wax, 1 phòng spray tan, kitchen rộng, toilet, 1 packing space. Vì gia đình có việc nên muốn sang lại gấp.

Thông tin liên hệ

Tên
Miranda
Địa chỉ email:
[email protected]
Số điện thoại
0425868652
Địa chỉ
Botany Bay, NSW, 2018

Trên bản đồ

Quảng Cáo Tương Tự