Nhà hàng vùng Ascot Vale cần 1 bạn nam trẻ tuổi

Đăng 29/05/2017 tại 11:00 sáng bởi Nguyen Thy

Biết lấy xe và phụ việc .

Đặc biệt phải thông thạo tiếng anh.

Thời gian làm việc ( 4 , 5 , 6 ) 11am ­- 3pm, sẽ tăng thêm thời gian làm việc tùy thuộc vào khả năng.

Môi trường làm việc thoải mái

Thông tin liên hệ

Tên
Thiên Lê
Địa chỉ email:
[email protected]­ascotvale.com
Số điện thoại
0422921902
Địa chỉ
Ascot Vale, VIC, 3032

Đăng bởi

Gọi để biết thông tin

Trên bản đồ