Nhà cho thuê ở Bankstown

Nhà cho thuê Bankstown, NSW 1 năm trước

Nhà có 3 phòng ngủ. Đi bộ 2 phút đến shop người Việt, 5 phút là đến ga Bankstown. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Hùng 0418741924

Thông tin liên hệ

  • Tên: Hùng
  • Số điện thoại: 0418741924
  • Địa chỉ: Bankstown, NSW, 2200

Trên bản đồ

Quảng cáo liên quan

Granny flat vùng Bankstown

Nhà cho thuê Bankstown, NSW 1 năm trước

Gọi để biết thông tin

sang shop nails

Sang nhượng cơ sở Botany Bay, NSW 1 năm trước

Gọi để biết thông tin

Tìm quản lý và quản lý phụ cho nhà hàng fast food

Công việc nhà hàng Liverpool, NSW 1 năm trước

Gọi để biết thông tin

Tìm thợ sơn và lặt vặt

Công việc hãng xưởng Blacktown, NSW 1 năm trước

Gọi để biết thông tin