Hướng dẫn đăng tin quảng cáo

Bước 1: Chọn Đăng tin ở trang chủ Quảng Cáo Vặt.

Bước 2 : Căn bản – Điền thông tin vào phần Tiêu đề quảng cáo, Nội dung quảng cáo, Chủ đề, Giá, click vào Gọi để biết thêm thông tin (hãy click nếu bạn có nhu cầu, không bắt buộc). Sau khi hoàn tất, chọn Kế tiếp.

Bước 3: Địa điểm quảng cáo – Chọn địa điểm quảng cáo, sau đó chọn kế tiếp.

Bước 4: Danh mục – Chọn Danh mục quảng cáo phù hợp với sản phẩm/ dịch vụ/ việc làm của bạn. Sau đó điền thông tin cá nhân của bạn (tên, số điện thoại, email. địa chỉ) . Sau khi hoàn tất, nhấn kế tiếp.

Bước 5: Media – Chèn hình ảnh hoặc video quảng cáo của bạn. Sau đó nhấn kế tiếp.

Bước 6: Điều khoản – Đọc qua điều lệ và nhấn đồng ý. Sau đó nhấn kế tiếp.

Bước 7: Hoàn tất – Đây là bước cuối cùng, bạn chỉ cần chọn loại hình thức mà bạn muốn quảng cáo là bình thường hay VIP. Sau đó nhấn ĐĂNG TIN.

Lưu ý: Tin quảng cáo chỉ được kiểm duyệt khi tin quảng cáo của bạn đúng yêu cầu và thông tin cá nhân được điền đầy đủ.