Hướng dẫn thanh toán khi đăng tin trên Quảng Cáo Vặt

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin cần đăng, sau đó nhấn nút “Tiếp tục” và nút đăng tin.

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán “Phí đăng tin” mà bạn muốn sử dụng.

a. Thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa (ATM):
Chọn ngân hàng nội địa mà bạn muốn thanh toán.
Nhập những thông tin thẻ được yêu cầu trên trang Thanh toán của Cổng thanh toán và mã OTP (được gửi đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký Internet Banking) sau đó nhấn nút THANH TOÁN để hoàn tất thanh toán.

Lưu ý: Bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) mới có thể thực hiện thanh toán qua hình thức này.

b.Thanh toán qua thẻ VISA/MASTER/JCB
Nhập những thông tin thẻ được yêu cầu trên trang Thanh toán của Cổng thanh toán và mã CVV/CVV2 (mã số bảo mật gồm 3 ký tự được in ở mặt sau thẻ) sau đó nhấn nút THANH TOÁN để hoàn tất thanh toán.

c.Thanh toán qua tin nhắn SMS
Nhắn tin đúng cú pháp và mã tổng đài theo hướng dẫn.
Sau khi nhận được thông báo từ Cổng thanh toán, Quảng Cáo Vặt sẽ cập nhật kết quả thanh toán cùng với mã đơn hàng cho bạn.

Lưu ý:
– Thanh toán thành công: Bạn sẽ nhận được thông báo ở trang Quản lý tin về kết quả thanh toán.

– Tin đăng được duyệt: Tin đăng sẽ xuất hiện trong mục.

– Tin đăng bị từ chối: Bạn sẽ nhận được thông báo tin bị từ chối cùng với phí được hoàn trả ở trang “Tài khoản” của bạn.

– Thanh toán không thành công: Bạn sẽ nhận được thông báo thanh toán không thành công.