Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Bước 1: Chọn nút Đăng ký & Đăng nhập ở đầu trang:

Một cửa sổ xuất hiện, chọn nút Đăng ký

Bước 2: Nhập email đăng nhập và mật khẩu rồi chọn Đăng ký

Tài khoản đã được tạo. Sau đó, một tin nhắn chứa link xác nhận sẽ được gửi tới email trên, sau đó bạn nhấp vào link để xác nhận cho tài khoản của bạn.

Lưu ý:

  • Chọn Đăng ký cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý với Quy chế hoạt động của Quảng Cáo Vặt.
  • Nếu sau 5 phút bạn không nhận được email, vui lòng tham khảo hướng dẫn.