Điều lệ sử dụng và điều khoản

Điều lệ sử dụng và điều khoảng

Chúng tôi, những người điều hành của trang Website này sẽ cung cấp những dịch vụ cộng đồng cho người dùng của chúng tôi.

Vui lòng xem xét cẩn thận các quy tắc cơ bản sau đây vì nó sẽ có ảnh hưởng việc sử dụng Website này của bạn. Xin lưu ý rằng với việc sử dụng trang web này bạn sẽ phải tuân theo hợp đồng một cách vô điều kiện và bạn sẽ bị ràng buộc bởi bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. Nếu bạn (người dùng) không đồng ý với những điều khoản trên thì xin vui lòng không sử dụng Website này hay cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho Website hoặc tải tài liệu từ đấy.

Các nhà điều hành có quyền bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với người dùng. Việc sử dụng trang web của bạn sẽ gặp thay đổi vì lý do trên, do đó chúng tôi khuyên bạn nên xem xét lại các Điều khoản và Điều kiện sử dụng bất cứ khi nào bạn truy cập vào Website.

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này chỉ áp dụng cho việc sử dụng Website này và không mở rộng đến bất kỳ trang web của bên thứ ba được liên kết. Các Điều Khoản và Điều Kiện này cũng như Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, được kết hợp lại bằng các tài liệu tham khảo, có chứa toàn bộ sự thỏa thuận (“Thỏa thuận”) giữa bạn và các nhà điều hành liên quan đến Trang web. Bất kỳ quyền lợi nào không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Những điều được phép và không được phép khi sử dụng trang web

Bạn có thể sử dụng Website này với mục đích chia sẻ và trao đổi ý tưởng cùng những người dùng khác. Bạn không được sử dụng trang web này để vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc liên quan đến vấn đề quốc tế. Không giới hạn bất kỳ điều luật nào kể cả luật thương mại hay kinh doanh hiện hành, các luật chứng khoán của liên bang và tiểu bang, các quy định được ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao Dịch Mỹ đối với bất kỳ quốc gia nào hoặc có trao đổi khác, liên quan bất kỳ đến việc quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu hàng hoá hoặc dữ liệu kỹ thuật.

Bạn không được tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc chiếm đoạt bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hay bí mật thương mại của bất kỳ người a cũng không được tiết lộ những điều giống như trên thông qua Website.

Bạn không được phép tải lên bất kỳ virut, sâu, ngựa Trojan hoặc các hình thức mã độc hại khác, cũng như không được dùng mạng lưới hoặc máy chủ của Website nhằm tải các dữ liệu bất hợp lý hay có những hành vi phá hoại đối với các hoạt động bình thường của Website.

Nghiêm cấm liên lạc trên hoặc thông qua Website những nội dung bất hợp pháp, độc hại, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, quấy rối, khiếm nhã, khiêu dâm, thô tục, gian lận, phân biệt chủng tộc, sắc tộc hay bất cứ hình thức tài liệu nào sẽ cấu thành tội hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia, quốc tế.

Nghiêm cấm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những người dùng khác bao gồm địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email hoặc các thông tin liên lạc khác có thể xuất hiện trên trang web này nhằm mục đích tạo hoặc biên soạn danh sách tiếp thị hay danh sách gửi thư. Không được gửi những tài liệu tiếp thị không được yêu cầu này đến những người dùng khác, dù bằng bằng các phương thức fax, email hay bất cứ phương tiện công nghệ nào khác chăng nữa.

Bạn cũng không được phép phân phối thông tin cá nhân của những người sử dụng trang web cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị. Các nhà điều hành sẽ ghi nhận lại việc biên soạn các danh sách tiếp thị và gửi thư bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, việc gửi các tài liệu tiếp thị không mời đến người dùng hoặc thông tin cá nhân của người phân phối người dùng cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị. Nếu vi phạm, các nhà điều hành sẽ bảo lưu quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng việc truy cập và sử dụng trang web của bạn cũng như tạm ngừng hoặc thu hồi tư cách thành viên của bạn trong nhóm người dùng mà không hoàn trả bất kỳ khoản phí hội viên nào bạn đã thanh toán trước đó.

Các nhà điều hành cũng lưu ý rằng việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dùng liên quan đến vấn đề thư tín tiếp thị tương ứng cũng có thể bị truy tố bởi các bang khác nhau phụ thuộc vào các các quy định chống spam của liên bang. Các nhà điều hành có quyền báo cáo việc lạm dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp và các cơ quan chức năng. Các nhà điều hành cũng sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan nào điều tra các vi phạm điều luật này.

Về Bài Đăng Của Người Dùng
Các nhà điều hành không muốn nhận được thông tin bí mật hoặc độc quyền nào từ bạn thông qua Website. Bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc các thông tin liên lạc khác mà bạn chuyển tới hoặc đăng (“Đóng góp”) vào Trang web sẽ được xem là công khai.

Tất cả các đóng góp vào trang này sẽ được cấp phép bởi chính bạn theo Giấy phép của MIT cho bất cứ ai muốn sử dụng những tài liệu đó, bao gồm các nhà điều hành trang web.

Nếu bạn đang làm việc cho một công ty hoặc tại một trường đại học, có thể bạn không phải là người sở hữu bản quyền của bất cứ thứ gì mà bạn đăng tải, ngay cả khi việc đó được thực hiện trong thời gian rảnh. Trước khi đóng góp cho trang web này, hãy xin được cho phép làm việc đó bằng văn bản từ nhà tuyển dụng của bạn.

Những điều người dùng có thể thảo luận và diễn đàn

Các nhà điều hành có thể nhưng không bắt buộc phải giám sát hay xem xét bất kỳ khu vực nào trên Website mà người dùng truyền tải hay đăng các thông tin liên lạc hoặc liên lạc với nhau, bao gồm cả những điều này nhưng không giới hạn trên các diễn đàn người dùng và danh sách email cũng như nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc tương tự. Tuy nhiên, các nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào, có hoặc không phát sinh theo luật về bản quyền, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, khiêu dâm, hoặc những việc khác tương tự. Các nhà điều hành có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trên trang web theo ý mình bất kỳ lúc nào.

Sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân

Thông tin bạn nộp cho Website được quản lý theo Chính sách Bảo mật hiện hành của Nhà vận hành và giấy phép nêu trên của trang web này.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ khi đăng ký với Website. Bạn có trách nhiệm duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản này để giữ nó đúng, chính xác với hiện tại một cách đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào giả mạo, không đúng, không chính xác, không đầy đủ hay không đúng với hiện tại, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là gian lận, không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng với hiện tại hiện tại, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước và từ chối bất kỳ cũng như tất cả việc sử dụng Website hiện tại và trong tương lai của bạn.

Mặc dù các phần của Website chỉ có thể được xem một cách đơn giản bằng cách truy cập vào Website, để truy cập vào một số nội dung hay các tính năng bổ sung được cung cấp tại Website, bạn có thể phải đăng nhập với tư cách khách hoặc đăng ký làm thành viên. Nếu bạn tạo một tài khoản trên Website, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, User ID và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hoạt động có liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cho phép những người khác, kể cả những người có tài khoản đã bị chấm dứt dùng tài khoản hoặc User ID của bạn để truy cập Trang web. Bạn cho phép các nhà điều hành cùng tất cả các cá nhân hoặc tổ chức khác liên quan đến hoạt động của Website có quyền chuyển giao, theo dõi, truy xuất, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn nếu việc đó liên quan đến hoạt động của Website và trong việc cung cấp các dịch vụ cho bạn. Các nhà điều hành không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn gửi đi, hay việc sử dụng hoặc dùng sai thông tin của bên thứ ba hoặc một bên khác thông qua trang web. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân trong tài khoản của bạn, vui lòng truy cập Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xác định
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo sự bình an cho các nhà điều hành, đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp bất kỳ từ tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư, phí phát sinh hay những gì liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, sự vi phạm của bạn hoặc bất kỳ người đăng ký hay người sử dụng nào khác trên tài khoản của bạn, về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Chấm dứt hợp đồng
Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bởi một trong hai bên. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngưng sử dụng Website. Nếu bạn không hài lòng với trang web, nội dung mà họ đăng tải hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách nào, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web. Các nhà điều hành sẽ bảo lưu quyền chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập và sử dụng Website của bạn hoặc các phần của Website mà không cần thông báo cho bạn nếu chúng tôi tin rằng theo quyết định của chúng tôi về việc sử dụng đó vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào; (Ii) có hại cho các mối quan hệ hoặc lợi ích của chúng tôi, bao gồm cả sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người hay tổ chức khác; Cũng như (iii) trong trường hợp nhà điều hành có lý do để tin rằng bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Từ chối bảo hành
Trang web và các tài liệu liên quan được cung cấp trên cơ sở “theo nguyên tắc” và “hiện thời” trong phạm vi đầy đủ cho phép bởi luật được áp dụng, các nhà điều hành có quyền từ chối tất cả các sự bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, hàm ý cho phép về khả năng thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ. Các điều hành không đại diện hay bảo đảm rằng trang web sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn hoặc việc bạn sử dụng trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi xảy ra cũng như thay mặt hoặc bảo hành về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các trang web. Các nhà điều hành không đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý về hoạt động của trang web hoặc thông tin, nội dung, tài liệu, hoặc các sản phẩm có trên trang web.

Trong bất kỳ trường hợp nào thì các nhà điều hành hoặc bất kỳ đại lý, nhà cung cấp của họ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về việc mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin) phát sinh từ việc sử dụng, lạm dụng hoặc mất khả năng để sử dụng trang web, ngay cả khi các nhà điều hành đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Từ chối trách nhiệm này là một phần thiết yếu của thỏa thuận bởi vì một số khu vực pháp lý nghiêm cấm việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại để lại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc thu được bằng cách khác thông qua việc sử dụng trang web theo ý của bạn và những rủi ro đi kèm sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu hay gián đoạn kinh doanh do hậu quả của nội dung tải xuống. Các nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra hay bị cáo buộc đã gây ra việc đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, thông tin hay chứa đựng ý tưởng, đề xuất hay tham khảo hoặc xuất hiện trên trang web. Sự tham gia của bạn vào trang web chỉ là rủi ro của riêng bạn. Không có lời khuyên hoặc thông tin, dù bằng miệng hay bằng văn bản, do bạn thu được từ các nhà điều hành hoặc thông qua các nhà khai thác, nhân viên của họ, hoặc bên thứ ba sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm không được nêu rõ ở đây. Bạn thừa nhận, khi bạn sử dụng trang web, việc bạn sử dụng trang web chỉ là rủi ro duy nhất của bạn.

Hạn chế trách nhiệm. Trong bất kỳ trường hợp nào và không có lý do pháp lý hoặc nguyên lý công bằng, dù là vi phạm, hợp đồng, sơ suất, trách nhiệm có nghiêm ngặt hay không, các nhà điều hành hoặc đại lý, nhà cung cấp của họ phải chịu trách nhiệm với người sử dụng hoặc cho bất kỳ người nào khác về bất kỳ sự gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hay thiệt hại của bất kỳ tính chất phát sinh từ đây cũng như liên quan đến việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng trang web hay do bất kỳ vi phạm an ninh liên quan đến việc truyền tải thông tin nhạy cảm thông qua trang web hoặc cho bất kỳ thông tin thu được thông qua Trang web, bao gồm nhưng không hạn chế, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, mất đi sự ưu đãi, bị mất hoặc sự hư hỏng của dữ liệu, ngừng hoạt động, sự chính xác của kết quả, hoặc máy tính bị lỗi hay trục trặc, ngay cả khi một đại diện ủy quyền của các nhà điều hành đã được thông báo hoặc biết về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Tổng nợ tích lũy của người vận hành đối với bất kỳ hay tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến trang web sẽ không vượt quá 5$(5 đô la). Người sử dụng đồng ý và thừa nhận rằng các giới hạn nói trên về trách nhiệm pháp lý là một cơ sở thiết yếu của sự thoả thận và các nhà điều hành sẽ không cung cấp cho trang web nếu sự thiếu đi những hạn chế đó.

Tổng hợp
Trang web này được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Các nhà điều hành không có tuyên bố rằng nội dung trên trang web là thích hợp hoặc có thể được tải xuống bên ngoài Hoa Kỳ. Việc truy cập nội dung có thể không được pháp luật cho phép bởi một số người dùng hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn phải tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp về thẩm quyền của mình. Các điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Bán Hàng Quốc tế sẽ không áp dụng cho các Điều khoản này. Một bên có thể thông báo cho bên kia chỉ bằng văn bản tại nơi kinh doanh chính của bên đó, gây nên sự chú ý của nhân viên pháp lý chính bên đó, hoặc tại địa chỉ khác hoặc bằng phương thức khác mà bên đó phải nêu rõ bằng văn bản. Thông báo sẽ được xem là khi được giao hàng hoặc chuyển bằng fax cá nhân, nếu được gửi bằng bưu phí có xác nhận trả trước, thì trong 5 ngày làm việc sau ngày gửi bưu điện, nếu được chuyển phát nhanh qua quốc tế với bưu phí trả trước, 7 ngày làm việc sau ngày gửi thư. Nếu bất kỳ quy định nào ở đây được xem là không thể thi hành, các quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, các bên đồng ý thay thế điều khoản không có hiệu lực này bằng một điều khoản có thể cưỡng chế gần đúng với ý định và hiệu quả kinh tế của điều khoản không thể thi hành được. Các tiêu đề của mục chỉ nhằm mục đích tham khảo chứ không xác định, giới hạn, xây dựng hoặc mô tả phạm vi hoặc mức độ của phần đó. Sự thất bại của Nhà điều hành để hành động liên quan đến vi phạm Thỏa thuận này bởi bạn hoặc người khác không phải là sự miễn trừ và sẽ không giới hạn quyền của Nhà vận hành liên quan đến vi phạm đó hoặc vi phạm tiếp theo. Bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào phát sinh từ đó hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này cũng như việc sử dụng trang web của người dùng phải được đưa ra tại các tòa án của Bỉ và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm riêng biệt của các tòa án đó. Bất kỳ hành động nào bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng Website của bạn phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hay nguyên nhân mà hành động phát sinh. Các Điều khoản này đưa ra toàn bộ sự hiểu biết và sự đồng ý của các bên, và thay thế bất kỳ cũng như tất cả các thoả thuận hoặc sự hiểu biết bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa các bên và vấn đề của họ. Miễn trừ việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được xem là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc tiếp theo.

Liên kết tới các tài liệu khác

Trang web có thể chứa liên kết đến trang web do các bên thứ ba độc lập sở hữu hoặc điều hành. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho sự thuận tiện và tham khảo của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web như vậy và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung được đăng trên các trang web này. Thực tế là các nhà điều hành cung cấp các liên kết như vậy không được hiểu là có bất kỳ một sự chứng thực, ủy quyền, hoặc tài trợ của trang web đó, nội dung của nó hoặc các công ty hay sản phẩm được tham khảo trong đó và nhà điều hành cũng sẽ bảo lưu quyền ghi nhận sự thiếu liên kết, tài trợ hoặc chứng thực trên trang web. Nếu bạn quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba liên kết với Trang web, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro. Bởi vì một số trang sử dụng kết quả tìm kiếm tự động hoặc liên kết bạn với các trang web có chứa thông tin mà có thể được xem là không phù hợp hoặc gây khó chịu, Nhà điều hành sẽ không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, hoặc sự hợp lý của tài liệu có trong trang web của bên thứ ba, Do đó không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi đối với những trang web như vậy.

Thông báo về vi phạm bản quyền có thể xảy ra

Trong trường hợp bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung được công bố trên Website có thể vi phạm bản quyền của bạn hoặc của người khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.