Quảng Cáo Vặt tạm thời ngưng hoạt động để nâng cấp trang web.
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quí vị trong suốt thời gian qua.